Program:

Festivalový stan bude otvorený každý deň od 16:00 do 23:00.

 

ŠTVRTOK

 

18:00 - 22:00 HRAŤ BUDE GITARISTA GABI

 

19:00 POTULKA

Komentovaná potulka zameraná na pšenicu a pšeničnú turistiku, prípadne kulturistiku v podaní Petra Škripka.


PIATOK

15:00 ŽIVÉ A VEREJNÉ VARENIE PIVA
Živé varenie piva s dvoma najlepšími domovaričmi z Košíc - Zvarime a Budze.

 

19:00 POTULKA

Komentovaná potulka zameraná na tému: Z každého rožka troška

Sprevádzať bude Peter Škripko a najlepší košickí domovariči Zvaríme a Budze

 

18:00 - 22:00 HRAŤ BUDE GITARISTA GABI

 

SOBOTA
 

19:00 POTULKA

Komentovaná potulka zameraná na tému: THE BEST OF

Sprevádzať bude  Peter Škripko a Peter Bobo Bognár  WBM

 

18:00 - 22:00 HRAŤ BUDE GITARISTA GABI

 

 


Festivalové pivá su živé a nepasterizované, niektoré v obmedzenom objeme. Berte preto prosím harmonogram čapovania iba orientačne.

Viac info na jednotlivých výčapoch a pri osobnom stretnutí.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!