O pive

Pivo je alkoholický nápoj, ktorý vzniká kvasením obilného sladu, vody a chmeľu za pomoci kvasiniek (spodné a vrchné kvasinky).

Zrod prvého piva.

Pivo má bohatú históriu. Pivo vzniklo pred siedmymi tisícmi rokmi. Tento osviežujúci nápoj sa vraj  vytvoril za pomoci dažďa, ktorý napršal do karafy, kde bolo umiestnené obilie. Pôsobením tepla sa vytvorilo pivo. Samozrejme takto nemohlo vzniknúť pravé pivo, pretože z naklíčeného obilia sa nikdy nevytvoria cukry na vznik alkoholu.

Zdokonaľujeme pivo.

Pivo prešlo veľkou evolúciou. Prví, ktorí varili to ozajstné pivo, boli Sumeri. Osviežujúci nápoj nazvali “kaš”. Sumerské pivo sa spomínalo aj v Epose o Gilgamešovi a v starej básni na oslavu patrónky pivovarníctva. Po dobytí sumerskej mocnosti Babylončania prevzali ich kultúru a taktiež výrobu piva. Pivo zdokonalili tak, že chlieb upiekli dopoly a potom z neho začali vytvárať pivo. Chlieb zaliali vodou, počkali, kým nenakvasí a pivo bolo hotové. Babylónske pivo sa pilo steblami trávy. Pivo bolo husté na dne a podávalo sa chladné v karafách. Nápoj obsahoval veľmi málo alkoholu.

Pivo najviac zdokonalili Európania. Napríklad najstarší evidovaný pivovar na svete sa nachádza vo Weihenstephanu, ktorý leží 40 kilometrov od Mníchova. Pivo sa tam varí dodnes. V roku 1517 mohli pivo variť len panské, mešťanské a duchovné stavy. Až v roku 1788 vydal Jozef II. dvorné dekréty, ktoré rušili výsady pre tri stavy.

Varenie piva bolo rôznorodé. Do piva sa pridávala napríklad dubová kôra, rôzne druhy lístia, korenia a bylín. Niekde ste mohli nájsť pivo, do ktorého sa pridávala koža zo žaby, ktorá pôsobila halucinogénne. Niektoré nápoje už nepripomínali pivo. Až začiatkom 16. storočia jeden bavorský knieža zakázal s experimentovaním piva. Pivo malo obsahovať len tri základné ingrediencie: vodu, obilie a chmeľ. Až v 19. storočí sa pričinením Louisa Pasteura pridala štvrtá surovina – kvasnice. Od tej doby sa vyrába pivo, ktoré poznáme i my...

www.brewdog.sk